Bạn biết Mysite.vn từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

La kinh tiếng việt 36 tầng

La kinh tiếng việt 36 tầng

La kinh tiếng việt 36 tầng đế gỗ in trên hợp kim chống rỉ.

Kích thước 22.5cm x 22.5cm x 2,5cm (a x b x h).


 1. Vòng 1: Tiên thiên bát quái.
 2. Vòng 2: Hậu thiên bát quái.
 3. Vòng 3, 4: Tám hướng, độ số hậu thiên.
 4. Vòng 5, 6: Tam nguyên long (Thiên, địa, nhân) và độ số kiêm hướng của Huyền không phi tinh.
 5. Vòng 7: Cửu tinh đế ứng tứ viên cục.
 6. Vòng 8, 9: Hai mươi tư sơn hướng (Địa bàn chính trâm) và Âm dương long.
 7. Vòng 10: Nạp giáp.
 8. Vòng 11: Kiếp sát
 9. Vòng 12: Bát sát hoàng tuyền.
 10. Vòng 13: Trung trâm nhân bàn.
 11. Vòng 14: Phùng trâm thiên bàn.
 12. Vòng 15: Hoàng tuyền.
 13. Vòng 16: Bạch hổ hoàng tuyền.
 14. Vòng 17: Sáu mươi thấu địa long.
 15. Vòng 18: Bát môn - Hưu môn lâm hướng.
 16. Vòng 19 và 20: Tam kỳ (Ất, Bính, Đinh) và tứ cát.
 17. Vòng 21: Hai mươi tư tiết khí.
 18. Vòng 22 đến 29: Bát biến du niên (Khẩu quyết).
 19. Vòng 30: Bẩy mươi hai (72) xuyên sơn.
 20. Vòng 31: Vòng phúc đức.
 21. Vòng 32 và 33: Vòng tràng sinh âm và dương.
 22. Vòng 34: Sáu mươi tư (64) quẻ tiên thiên.
 23. Vòng 35: Một trăm hai mươi phân kim và Định sai thác không vong, châu bảo tuyến).
 24. Vòng 36: Nhị thập bát tú.


Phản hồi  
 • Lượt truy cập: 74,239

 • Tham gia : 29/11/2011

 • Số lượng SP : 6