Bạn biết Mysite.vn từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

La kinh tiếng việt 36 tầng mặt đồng

La kinh tiếng việt 36 tầng mặt đồng
La kinh phong thủy:

La kinh tiếng việt 36 tầng mặt đồng, đế gỗ mít, in trên mặt đồng dày 1mm.

Kích thước 22.5cm x 22.5cm x 2,5cm (a x b x h).

 1. Vòng 1: Tiên thiên bát quái.

 2. Vòng 2: Hậu thiên bát quái.

 3. Vòng 3, 4: Tám hướng, độ số hậu thiên.

 4. Vòng 5, 6: Tam nguyên long (Thiên, địa, nhân) và độ số kiêm hướng của Huyền không phi tinh.

 5. Vòng 7: Cửu tinh đế ứng tứ viên cục.

 6. Vòng 8, 9: Hai mươi tư sơn hướng (Địa bàn chính trâm) và Âm dương long.

 7. Vòng 10: Nạp giáp.

 8. Vòng 11: Kiếp sát

 9. Vòng 12: Bát sát hoàng tuyền.

 10. Vòng 13: Trung trâm nhân bàn.

 11. Vòng 14: Phùng trâm thiên bàn.

 12. Vòng 15: Hoàng tuyền.

 13. Vòng 16: Bạch hổ hoàng tuyền.

 14. Vòng 17: Sáu mươi thấu địa long.

 15. Vòng 18: Bát môn - Hưu môn lâm hướng.

 16. Vòng 19 và 20: Tam kỳ (Ất, Bính, Đinh) và tứ cát.

 17. Vòng 21: Hai mươi tư tiết khí.

 18. Vòng 22 đến 29: Bát biến du niên (Khẩu quyết).

 19. Vòng 30: Bẩy mươi hai (72) xuyên sơn.

 20. Vòng 31: Vòng phúc đức.

 21. Vòng 32 và 33: Vòng tràng sinh âm và dương.

 22. Vòng 34: Sáu mươi tư (64) quẻ tiên thiên.

 23. Vòng 35: Một trăm hai mươi phân kim và Định sai thác không vong, châu bảo tuyến).

 24. Vòng 36: Nhị thập bát tú.
Phản hồi  
 • Lượt truy cập: 74,240

 • Tham gia : 29/11/2011

 • Số lượng SP : 6