Bạn biết Mysite.vn từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

La kinh tiếng việt 42 tầng

La kinh tiếng việt 42 tầng

La kinh 42 tầng đế gỗ khắc trên mặt đồng dầy 1mm, chất lượng cao, độ chính xác tuyệt vời dành cho các Thầy chuyên nghiệp.

Kích thước 31cm x 31cm x 2,7cm (a x b x h).


 1. 1.   Vòng 1: Lạc thư đồ.
 2. 2.   Vòng 2: Tiên thiên bát quái.
 3. 3.   Vòng 3: Hậu thiên bát quái.
 4. 4.   Vòng 4, 5, 6: Tám hướng, độ số hậu thiên và Đông Tây trạch mệnh.
 5. 5.   Vòng 7,8: Tam nguyên long (Thiên, địa, nhân) và độ số kiêm hướng của Huyền không phi tinh.
 6. 6.   Vòng 9: Cửu tinh đế ứng tứ viên cục.
 7. 7.   Vòng 10, 11: Hai mươi tư sơn hướng (Địa bàn chính trâm) và Âm dương long.
 8. 8.   Vòng 12: Nạp giáp.
 9. 9.   Vòng 13: Kiếp sát
 10. 10. Vòng 14: Hoàng tuyền tổng hợp.
 11. 11. Vòng 15: Trung trâm nhân bàn.
 12. 12. Vòng 16: Phùng trâm thiên bàn.
 13. 13. Vòng 17: Sáu mươi thấu địa long.
 14. 14. Vòng 18: Bát môn - Hưu môn lâm hướng.
 15. 15. Vòng 19 và 20: Tam kỳ (Ất, Bính, Đinh) và tứ cát.
 16. 16. Vòng 21: Sáu mươi tư (64) quẻ tiên thiên.
 17. 17. Vòng 22, 23: Một trăm hai mươi phân kim và Định sai thác không vong, châu bảo tuyến).
 18. 18. Vòng 24: Bẩy mươi hai (72) xuyên sơn.
 19. 19. Vòng 25: Vòng Quý nhân.
 20. 20. Vòng 26, 27: Vòng Lộc và Dịch mã.
 21. 21. Vòng 28: Vòng phúc đức.
 22. 22. Vòng 29, 30: Vòng tràng sinh âm và dương.
 23. 23. Vòng 31 và 32: Phân kim địa nguyên quy tàng và Quẻ quy tàng.
 24. 24. Vòng 33: Hai mươi tư (24) tiết khí.
 25. 25. Vòng 34 đến 41 (8 vòng): Bát biến du niên (Khẩu quyết).
 26. 26. Vòng 42: Nhị thập bát tú.
Phản hồi  
 • Lượt truy cập: 73,502

 • Tham gia : 29/11/2011

 • Số lượng SP : 6