Bạn biết Mysite.vn từ đâu

Từ bạn bè

Từ công cụ tìm kiếm

Từ các trang web raovat & thương mại điện tử.

khác

La kinh tiếng việt 55 tầng

La kinh tiếng việt 55 tầng
 • La kinh phong thủy tiếng việt
 • Vòng 1: Lạc thư đồ.
 • Vòng 2: Tiên thiên bát quái.
 • Vòng 3: Hậu thiên bát quái.
 • Vòng 4, 5,6: Tám hướng, độ số hậu thiên và Đông tây trạch mệnh.
 • Vòng 7 và 8: Tam nguyên long (Thiên, địa, nhân) và độ số kiêm hướng của huyền không phi tinh.
 • Vòng 9: Cửu tinh huyền không.
 • Vòng 10, 11: Hai mươi tư (24) sơn hướng và âm dương long.
 • Vòng 12: Nạp giáp.
 • Vòng 13: Kiếp sát
 • Vòng 14: Hoàng tuyền tổng hợp.
 • Vòng 15: Trung châm nhân bàn.
 • Vòng 16: Phùng châm thiên bàn.
 • Vòng 17: Sáu mươi (60) thấu địa long.
 • Vòng 18: Sáu mươi tư (64) quẻ thấu địa kỳ môn.
 • Vòng 19: Hưu môn lâm hướng.
 • Vòng 20 và 21: Tam kỳ (Ất, Bính, Đinh) và tứ cát.
 • Vòng 22, 23: Một trăm hai mươi (120) phân kim và Định sai thác không vong.
 • Vòng 24: Bẩy mươi hai (72) xuyên sơn.
 • Vòng 25: Quẻ một trăm hai mươi (120) phân kim.
 • Vòng 26 và 27: Phân kim địa nguyên quy tàng và Quẻ quy tàng.
 • Vòng 28: Hai mươi tư (24) tiết khí.
 • Vòng 29 đến 36 (8 vòng): Bát biến du niên (Khẩu quyết).
 • Vòng 37: Thái dương đáo sơn.
 • Vòng 38: Bát sát hoàng tuyền.
 • Vòng 39: Địa chi hoàng tuyền.
 • Vòng 40: Bạch hổ hoàng tuyền.
 • Vòng 41: Sáu mươi giáp tý hỗn thiên tinh độ ngũ hành.
 • Vòng 42: Hỗn thiên tinh độ ngũ hành.
 • Vòng 43: Nạp âm ngũ hành.
 • Vòng 44: Nhị thập bát tú.
 • Vòng 45: Hai mươi tư (24) thiên tinh chiếu ứng vào tam viên cục.
 • Vòng 46: Mười hai (12) cung xá của thái dương.
 • Vòng 47: Mười hai (12) vị thân thuộc sao thụ tử.
 • Vòng thứ 48: Tham lang cửu tinh.
 • Vòng thứ 49: Mười hai (12) tướng đăng minh.
 • Vòng thứ 50: Hai trăm bốn mươi (240) phân kim.
 • Vòng thứ 51: Nhị thập bát tú (28 sao).
 • Vòng thứ 52: Vòng phúc đức.
 • Vòng thứ 53: Vòng tràng sinh dương cục.
 • Vòng thứ 54: Vòng trang sinh âm cục.
 • Vòng thứ 55: Độ số
Phản hồi  
 • Lượt truy cập: 74,241

 • Tham gia : 29/11/2011

 • Số lượng SP : 6